Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Biuro Rachunkowe ATUT świadczy usługi dla firm handlowych i usługowych w zakresie:

obsługi rachunkowo – księgowej, obejmującej:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów;
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont;
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości;
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT;

obsługi kadrowo – płacowej, obejmującej:

 • przygotowywanie umów o pracę;
 • sporządzanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę oraz sporządzanie świadectw pracy;
 • sporządzanie listy płac;
 • opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont;
 • prowadzenie kartotek pracowniczych;
 • pełna obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS (zgłaszanie firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, sporządzanie raportów imiennych dla pracowników);
 • elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS;
 • obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło i inne);

obsługi obrotu wewnątrzunijnego i zagranicznego, obejmującego:

 • prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnego nabycia towarów i usług;
 • prowadzenie właściwej ewidencji wewnątrzunijnej dostawy towarów i usług;
 • przygotowywanie sprawozdań z obrotu wewnątrzunijnego dla potrzeb Urzędów Skarbowych i Celnych;
 • rozliczanie nabycia i sprzedaży towarów z i do krajów spoza Unii Europejskiej;

doradztwa finansowo-księgowego, obejmującego:

 • doradztwo dla osób prawnych i fizycznych w ramach istniejącej działalności;
 • pomoc w wypełnianiu dokumentów rejestracyjnych spółek prawa handlowego (spółki z o.o.), cywilnego (spółki cywilne, jawne i komandytowe) i działalności gospodarczej;
 • reprezentowanie zleceniodawców we wszystkich kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS, GUS i KRS;

sporządzania dokumentacji rozliczeniowych:

 • deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT;
 • informacje podsumowujące obrót wewnątrzunijny VAT-UE;
 • bilans zamknięcia roku obrachunkowego, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową;
 • roczne zeznanie podatkowe;
 • przygotowywanie i wysyłanie deklaracji podatkowych PIT (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1);
 • sprawozdania wymagane przez GUS, NBP;
 • deklaracje rozliczeniowe z ZUS;

sporządzania dokumentacji finansowej:

 • analizy finansowe;
 • wnioski kredytowe dla banków i firm leasingowych;

Biuro Rachunkowe ATUT świadczy usługi dla osób prywatnych w zakresie:

 • rozliczenia rocznego;
 • rozliczenia najmu.

KLIENTOM ROZPOCZYNAJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC W REJESTRACJI FIRMY.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub

wypełnij formularz kontaktowy

Tel.: 609-533-312

telefon
biurorachunkowe-atut.pl - doradztwo finansowe, biuro rachunkowe, doradztwo ksigowe, sporzdzanie dokumentacji finansowej, obsuga ksigowa, obsuga rachunkowa, ksigowo i obsuga obrotu zagranicznego - Piaseczno